در پوش پلاستیکی رزوه دار 3/4

47103
مشخصات فنی

در پوش پلاستیکی رزوه دار 3/4