حلقه استیل اتصال پرسی 20

90210420
موجود
اجزاء یدکی اتصالات
مشخصات فنی

حلقه استیل اتصال پرسی 20