تبدیل 25-32 رویال پایپ

220232

مشخصات فنی تبدیل 25-32 رویال پایپ