تبدیل 32-63 رویال پایپ

220263

مشخصات فنی تبدیل 32-63 رویال پایپ