زانو 90 درجه ساده 63 رویال پایپ

221063
مشخصات فنی

زانو 90 درجه ساده 63 رویال پایپ