سه راه کنج 20 رویال پایپ

221920
مشخصات فنی

سه راه کنج 20 رویال پایپ