سه راه تبدیل 75-50-75 رویال پایپ

222757
مشخصات فنی

سه راه تبدیل 75-50-75 رویال پایپ