رابط بوشن 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ

224044
مشخصات فنی

رابط بوشن 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ