رابط بوشن 8 ضلع فلزی 2.1/2*75 رویال پایپ

224077
مشخصات فنی

رابط بوشن 8 ضلع فلزی 2.1/2*75 رویال پایپ