رابط مغزی فلزی 1/2*20 رویال پایپ

224111
مشخصات فنی

رابط مغزی فلزی 1/2*20 رویال پایپ