رابط مغزی فلزی 3/4*20 رویال پایپ

224112
مشخصات فنی

رابط مغزی فلزی 3/4*20 رویال پایپ