رابط مغزی فلزی 1/2*25 رویال پایپ

224121
مشخصات فنی

رابط مغزی فلزی 1/2*25 رویال پایپ