رابط مغزی فلزی 3/4*25 رویال پایپ

224122
مشخصات فنی

رابط مغزی فلزی 3/4*25 رویال پایپ