رابط مغزی فلزی 3/4*32 رویال پایپ

224132
مشخصات فنی

رابط مغزی فلزی 3/4*32 رویال پایپ