رابط مغزی فلزی 1*32 رویال پایپ

224133
مشخصات فنی

رابط مغزی فلزی 1*32 رویال پایپ