رابط مغزی فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ

224144
مشخصات فنی

رابط مغزی فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ