رابط مغزی فلزی 1.1/2*50 رویال پایپ

224155
مشخصات فنی

رابط مغزی فلزی 1.1/2*50 رویال پایپ