زانو بوشن 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ

224444
مشخصات فنی

زانو بوشن 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ