زانو بوشن 8 ضلع فلزی 1.1/2*50 رویال پایپ

224455
مشخصات فنی

زانو بوشن 8 ضلع فلزی 1.1/2*50 رویال پایپ