زانو بوشن 8 ضلع فلزی 2*63 رویال پایپ

224466
مشخصات فنی

زانو بوشن 8 ضلع فلزی 2*63 رویال پایپ