زانو بوشن 8 ضلع فلزی 2.1/2*75 رویال پایپ

224477
مشخصات فنی

زانو بوشن 8 ضلع فلزی 2.1/2*75 رویال پایپ