زانو مغزی فلزی 1/2*20 رویال پایپ

224511
مشخصات فنی

زانو مغزی فلزی 1/2*20 رویال پایپ