زانو مغزی فلزی 3/4*25 رویال پایپ

224522
مشخصات فنی

زانو مغزی فلزی 3/4*25 رویال پایپ