زانو بوشن بستدار 1/2*20 رویال پایپ

224711
مشخصات فنی

زانو بوشن بستدار 1/2*20 رویال پایپ