زانو بوشن بستدار 1/2*25 رویال پایپ

224721
مشخصات فنی

زانو بوشن بستدار 1/2*25 رویال پایپ