زانو مغزی بستدار 1/2*20 رویال پایپ

224811
مشخصات فنی

زانو مغزی بستدار 1/2*20 رویال پایپ