زانو مغزی بستدار 3/4*20 رویال پایپ

224812
مشخصات فنی

زانو مغزی بستدار 3/4*20 رویال پایپ