زانو مغزی بستدار 3/4*25 رویال پایپ

224822
مشخصات فنی

زانو مغزی بستدار 3/4*25 رویال پایپ