سه راه بوشن فلزی 1/2*20 رویال پایپ

224911
مشخصات فنی

سه راه بوشن فلزی 1/2*20 رویال پایپ