سه راه بوشن فلزی 1/2*25 رویال پایپ

224921
مشخصات فنی

سه راه بوشن فلزی 1/2*25 رویال پایپ