سه راه بوشن 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ

225044
مشخصات فنی

سه راه بوشن 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ