سه راه بوشن بستدار 1/2*20 رویال پایپ

225311
مشخصات فنی

سه راه بوشن بستدار 1/2*20 رویال پایپ