سه راه بوشن بستدار 1/2*25 رویال پایپ

225321
مشخصات فنی

سه راه بوشن بستدار 1/2*25 رویال پایپ