سه راه بوشن بستدار 3/4*25 رویال پایپ

225322
مشخصات فنی

سه راه بوشن بستدار 3/4*25 رویال پایپ