سه راه مغزی بستدار 1/2*20 رویال پایپ

225411
مشخصات فنی

سه راه مغزی بستدار 1/2*20 رویال پایپ