سه راه مغزی بستدار 3/4*20 رویال پایپ

225412
مشخصات فنی

سه راه مغزی بستدار 3/4*20 رویال پایپ