سه راه مغزی بستدار 3/4*25 رویال پایپ

225422
مشخصات فنی

سه راه مغزی بستدار 3/4*25 رویال پایپ