زانو چپقی بوشن بستدار 1/2*20 رویال پایپ

225611
مشخصات فنی

زانو چپقی بوشن بستدار 1/2*20 رویال پایپ