شیر فلکه بستدار 20 رویال پایپ

227120
مشخصات فنی

شیر فلکه بستدار 20 رویال پایپ