شیر فلکه بستدار 25 رویال پایپ

227125
مشخصات فنی

شیر فلکه بستدار 25 رویال پایپ