شیر یکطرفه فنری 20 رویال پایپ

228820
مشخصات فنی

شیر یکطرفه فنری 20 رویال پایپ