بست کشویی 40 رویال پایپ

229240

مشخصات فنی بست کشویی 40 رویال پایپ