درپوش رزوه دار 3/4 رویال پایپ

229502
مشخصات فنی

درپوش رزوه دار 3/4 رویال پایپ