درپوش رزوه دار 1 رویال پایپ

229503
مشخصات فنی

درپوش رزوه دار 1 رویال پایپ