صفحه نصب فلزی 153 شیر مخلوط رویال پایپ

229611
مشخصات فنی

صفحه نصب فلزی 153 شیر مخلوط رویال پایپ