صفحه نصب فلزی 280 شیر پیسوار رویال پایپ

229612
مشخصات فنی

صفحه نصب فلزی 280 شیر پیسوار رویال پایپ