بالا تنه شیر فلکه 1 رویال پایپ

441003

مشخصات فنی بالا تنه شیر فلکه 1 رویال پایپ