قالب دستگاه جوش 50mm رویال پایپ

383050
مشخصات فنی

قالب دستگاه جوش 50mm رویال پایپ