قالب دستگاه جوش 90mm رویال پایپ

383090
مشخصات فنی

قالب دستگاه جوش 90mm رویال پایپ