قالب دستگاه جوش 110mm رویال پایپ

383110
مشخصات فنی

قالب دستگاه جوش 110mm رویال پایپ